خود آگاهی در ورزش

خود آگاهی در ورزش

انسانی که در فطرت خود ، دانش دوست و جستجوگر آفریده شده و این یکی از محرک های والایی است که در نهاد وی قرارداده شده است بیهوده نیست که انسان از کودکی اطراف خود را می کاود و هر چه را به دستش برسد عاشقانه میخواهد که درون آن راه یابد و از رموز و اسرار آن اطلاع یابد.

خود آگاهی در ورزش

 

 با سپاس و حمد فراوان به درگاه یگانه ی عالم ، آفریدگاری که خالق و پدید آورنده ی انسان است .

انسانی که در فطرت خود ، دانش دوست و جستجوگر آفریده شده و این یکی از محرک های والایی است که در نهاد وی قرارداده شده است بیهوده نیست که انسان از کودکی اطراف خود را می کاود و هر چه را به دستش برسد عاشقانه میخواهد که درون آن راه یابد و از رموز و اسرار آن اطلاع یابد.

     بنابراین طبیعی است که برای هر انسان یک سلسله پرسش درباره ی وجود خود و جهان اطرافش مطرح شود و دنبال پاسخ آن باشد.

     شناخت و آگاهی از استعدادهای وجودی خود ، انسان را در راه سیدن به اهدافش کمک می کند تا راحت تر و سریع تر به هدف مورد نظر خود دست یابد.

چو دزدی با چراغ آید       گزیده تر برد کالا

         هر اندازه ورزشکار نسبت به استعدادهای درون خود ، آگاهی و شناخت پیدا کند سریع تر و راحت تر به آن چه که در ذهن می پروراند دست پیدا می کند . زیرا با شناخت و خود آگاهی از خود می تواند با صرف کم ترین انژی از استعدادهای بالقوه اش در راه رسیدن به هدف مورد نظرش استفاده کند.

    ورزشکار موفق ورزشکاری است که دائم در حال آنالیز رفتار و عمل کرد ورزشی اش باشد تا نسبت به آنها شناخت و آگاهی پیدا کند و در نتیجه ، کنترل ذهن و جسم را به دست می آورد .

 

 

و به حقیقت وجودی خود آگاه شده و استعداد و قوای نهایی و نیروی باطنی خود را کشف کند و با اراده ی قوی آن ها را در جهت صحیح به خدمت بگیرد . به طور کلی در وجود هر انسانی توانایی ها و استعدادهای فراوانی وجود دارد که فرد باید با مطالعه و تفکر این قدرت های درونی را بشناسد و با تمرین آن ها را پرورش داده و شکوفا کند.

انسان امروز کره ی ماه را فتح کرد اما از فتح وجود غفلت ورزیده است !

انسان این قرن به نیروی مهیبی که در دل هسته اتم وجود دارد پی برد و راز آن را گشود . اما به قدرت عظیمی که خداوند حکیم در وجود او قرار داده آن گونه که شایسته و بایسته است توجهی نکرد.

     حقیقت این است که انسان پا به پای شناخت طبیعت از شناخت و نیروها و توانایی های باطنی خویش بی خبر مانده است.

یک فرد ورزشکار هر لحظه در معرض طوفان های سهمگین هیجان های روانی و ناملایمات روحی قرار دارد. احساسات مخرب و افکار مزاحم دریای روح او را متلاطم می کند و او را دچار افسردگی فکری و اختلال عصبی می سازد. ورزشکاری که نسبت به خود و استعدادهای درونی اش آگاهی داشته باشد می تواند بر این امواج خروشان فکری و طوفان های مخرب روحی غالب شود و سکون و آرامش را بر دنیای روح و روان خود حاکم گرداند.

      خود آگاهی در وجود انسان قدرتی شگرف ایجاد می کند و او را با جهانی دیگر و دنیایی والاتر آشنا می سازد . دنیای پر رمز و راز ، شگفت انگیز و شکوه مند ذهن.

    خود آگاهی کلید طلایی گشودن صندوق چه ی اسرار آمیز روان ورزشکار است . با خود آگاهی ، ورزشکار استعدادهای بالقوه خود را می شناسد و با نیروی نشاطی که در خود تولید می کند راه غلبه بر مشکلات را می یابد و حوادث             روی داد های ورزشی را با شجاعت تحت کنترل خود قرار می دهد.

    در این جا خاطر نشان می شود که تمامی قدرت ها و استعدادهای روانی انسان در سایه ی تمرین مداوم و پیوسته ظاهر   می شوند . کسانی که طالب رسیدن به آرامش و بهره مندی از انرژی روانی خویش هستند باید اقدام به تمرین کنند و از این طریق قوای درونی و نیروهای باطنی خود را پیدا کنند . شناخت و خود آگاهی و کشف قوای نهانی نیاز به استقامت صبر و اراده آهنین دارد .ورزشکارانی می توانند به نیروهای پنهانی خود دست یابند که تمرین شناختن خود را کامل و مستمر انجام دهند.

  

" تمرینات عملی "

1-       یک کاغذ A4   را از وسط به دو قسمت تقسیم کنید ( قسمت مثبت و قسمت منفی ) کارهای روزانه خود را در آن فهرست کنید. به عنوان مثال مواردی که موجب گردید تا من در تمرین امروز موفق بشوم را در قسمت مثبت صفحه و مواردی را که موجب گردید تا من د رتمرین امروز امتیاز مناسب را کسب نکنم د رقسمت منفی یادداشت کنید.

نکات مثبت

نکات منفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از روز آینده تلاش کنید تا نکات منفی کاهش و نکات مثبت را افزایش و یا تشدید نمایید.

برای کاهش نکات منفی در پیدا کردن علت به وجود آمدن یا وجود داشتن آن تلاش کنید.

2-       ورزش مورد نظر خود را آنالیز کنید و به هر مورد ، نمره ی 10- 1 بدهید. سعی کنید هر چه از زمان تمرین شما می گذرد نمرات شما به عدد 10 نزدیک تر شود مثال :

  10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

مهارت مورد نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

بارانداز

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

خم گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

لنگ

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

اعتماد به نفس

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

حفظ انرژی

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

تمرین ذهنی

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

انگیزش

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

کنترل روانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد دیگر

 

 

  

به عنوان مثال کشتی گیر فوق در جلسه تمرین گذشته به خود در فن بارانداز و دوخم ، امتیاز 5 یعنی در حد متوسط ، لنگ امتیاز 2 و ... داده است یعنی کشتی گیر فوق به طور کلی کشتی گیری است که در حد متوسط( عدد 5 ) قرار دارد.

3-       نگاه کردن فیلم یا عکس تمرین یا مسابقه و تجزیه و تحلیل آن

هدف داشتن در ورزش

هدف نقطه ای است که انسان به سوی آن حرکت می کند و شامل نشانه ها و مقاصد و نتایج مطلوب است که از شرکت در ورزش مورد نظر حاصل می شود. هدف با نیازها ، تجارب و علائق ورزشکار ارتباط دارد.و مشخص کننده ی مقاصد . جهت برنامه های ورزشکار می باشد.

    اهداف ممکن است از لحاظ ماهیت دوربوده که در قالب مفاهیم و بیانات کلی بیان می شوند و یا نزدیک که در قالب اصطلاحات ویژه ای منعکس می شوند . اهداف نزدیک پله هایی برای رسیدن به اهداف دور یا انتهایی و تسهیل کننده ارزیابی ورزشکار در برنامه ، از میزان رسیدن به نتایج مطلوب می باشند اهداف ورزشکار یا مربی بهتر است بر مبنای شرایط زیر تنظیم شوند:

1-      اهداف بهتر است جزیی ، مشخص و غیر کلی باشند. مثال به دست آوردن 4 امتیاز از مسابقه کشتی روز یکشنبه با یک بازانداز و یک زیرگیری و... 

2-      استفاده از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت. زیرا اهداف کوتاه مدت انگیزه ورزشکار را بالا می برد و به ورزشکار کمک می کند تا بر روی پیشرفت های کوچک تمرکز داشته و هم چنین برایش باز خورد از نتیجه را حاصل        می نماید.

اهداف بلند مدت شاخص ها هستند که سیر و هدف ورزشکار را برایش فراهم می کند بنابراین هر دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت برای تگهداری انگیزه و عمل کرد مورد نیاز می باشند..

مثال: من در هفته اینده می خواهیم در تمرین هایم با مهدی در هر جلسه تمرین بارانداز را با موفقیت انجام دهم( کوتاه مدت ).

من در مسابقه انتخابی دهه فجر می خواهم بر علی پیروز شوم( بلند مدت )

    اهداف کوتاه مدت نباید بیش تر از 6 هفته طراحی شوند. اهداف بلند مدت ممکن است یک سال و حتی دو ساله و سه ساله طراحی شوند.

3-      اهداف بهتر است واقعی باشند. از نوشتن یا داشتن اهداف تخیلی و دور از دست رس پرهیز کنید. مثال : کشتی گیری که تا کنون نتوانسته قهرمانی استان را تجربه  کند برای خودش قهرمانی المپیک یا جهانی را در شش ماه آینده ترسیم نماید.

4-      بهتر است اهداف شما عمل کردی باشد نه نتیجه ای. اهداف نتیجه ای بر مبنای پیروزی در رقابت است. اما اهداف عمل کردی بر اساس نیل به سطح مشخصی از رفتار اجرایی و عملی می باشد.

مثال : من در مسابقه روز جمعه می خواهم یک بارانداز با توجه به شیوه آموزش مربی ام انجام بدهم.

در این مثال هیچ تفکری به نتیجه ندارید( هدف عملکردی).

که در این هدف ، فقط برای پیش رفت و بهبود کیفیت عمل کرد مهارت و نه به برتری یافتن بر دیگران طرح ریزی شده است.

5-      هدف چینی بهتر است در حوزه های مختلف تیم یا فرد نوشته شود.مثال :

حوزه های که می توان هدف چینی کرد

هدف

حوزه هدف

ما می خواهیم درصد موفقیت خود را در نیم فصل لیگ از 40 % به 60% درصد افزایش دهیم

مهارت تیم

می خواهم ضربان قلبم را از 71 به 61 ضربه در دقیقه کاهش بدهم( برسانم )

امادگی جسمانی ( انفرادی)

ضربان قلب تیمی را از 70 به 52 ضربه در دقیقه برسانیم

آمادگی جسمانی ( تیمی )

می خواهم در ماه اینده با رفتن به باشگاه های مختلف تجربه جدید و حس بهتری از تمرین به من دست دهد

لذت

تلاش می کنم که اعتماد به نفس از دست رفته ام را با تمرین بیش تر به دست اوردم

مهارت روانی

می خواهم در هر کشتی یک مهارت بارانداز  اجرا کنم

مهارت فردی

 

6-      بهتر است در هدف چینی شخصیت شرکت کنندگان در نظر گرفته شود.

یکی از اصول روانشناسی توجه به تفاوتهای فردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یک مربی باید ورزشکارانش  را از نظر شخصیتی و رفتاری شناسایی نموده و بر اساس آن برنامه ریزی نماید. سعی شود علاوه بر برنامه کلی ، برنامه جزیی برای تک تک افراد داشته باشد.

مثال :بعضی از ورزشکاران ترجیح می دهند اهداف سخت و بعضی متوسط و بعضی اهداف ابتدایی را برای عمل کرد شان در در راه رسیدن به هدف  انتخاب کنند.

7-      هم خوانی اهداف تیم با اهداف انفرادی : اهداف انفرادی با اهداف تیمی نباید در تعارض باشند .

مثال: هدف تیمی بالا بردن سطح استقامت تیم در نظر گرفته شود اما هدف انفرادی بالا بردن سرعت فرد باشد.

8-      پرهیز از نوشتن و یا در نظر گرفتن اهداف زیاد. یکی از اشکالات متداول در بین بعضی از ورزشکاران یا مربیان این است که اهداف زیادی را برای هدف چینی انتخاب می کنند.

بهتر است ابتدا از اهداف کوچک شروع شود یا اهدافی که دارای اولویت بالایی هستند انتخاب شوند.

9-      بهتر است اهداف تعیین شده بسیار سخت یا بسیار ساده نباشند.

ساده بودن هدف باعث توسعه کم تر مهارت می گردد. هم چنین اهداف بسیار سخت را نسبت به رسیدن آن ها مایوس می کند و انگیزه ورزشکار را از بین می برد ، زیرا رسیدن به هدف تعیین شده نوعی پاداش است.بهتر است اهداف به صورت پلکانی طراحی شوند هر پله کمی دشوارتر از پله قبلی در نظر گرفته شود.

     این روش فرصت دریافت دریافت پاداش رسیدن به هر پله را به ورزشکار می دهد و موجب تقویت انگیزه و تحکیم اعتماد به نفس ورزشکار می گردد. بیاد داشته باشیم که هدف مثل یک آهن ربا باید ورزشکار را به سوی خودش بکشاند و انگیزش او را فراهم آورد.

 

10-بهتر است اهداف در هر مرحله ارزش یابی شوند.

 

 

ارزش یابی شاخصی است برای بیش تر موثر بودن هدف چینی و روشی است جهت ارزیابی در طی دوره یا پایان دوره ی یک برنامه.

     بیش تر مربیان و ورزشکاران دارای یک فرایند غیر رسمی برای ارزیابی اهدافشان می باشند. پیش نهاد می شود این ارزیابی چگونگی فرایند پیش رفت افراد به سمت اهداف را ارزش یابی کندو ورزشکاران با توجه به نوع پیشرفت و یا پس رفت نسبت به هدف مورد سنجش قرار گرفته و اگر دارای پیش رفت نیستند با دادن انگیزش تعدیل شوند.

 

 

دکتر حسن غرایاق زندی - مسئول کمیته روان شناسی انستیتو بین المللی کشتی

 

دانلود
نظرسنجی
آمار بازدید
افراد آنلاين: 1
بازدید امروز: 15
بازدید دیروز: 35
بازديدهاي كل: 2469